Foto: Jørn Tore Røed Foto: Jørn Tore Røed

Sandefjord – Norges best styrte storkommune

En omfattende kartlegging av kvalitet, kostnader og finanser i norske kommuner, viser at Sandefjord kommune er blant de beste i landet. Kommunen skårer særlig høyt på effektivitet og kvalitet i tjenestene.

– Dette bekrefter at kommunen gjør mye riktig med knappe ressurser. Bak de gode resultatene ligger det langsiktig og stabil styring fra de folkevalgte, og ikke minst mange dedikerte og kompetente ansatte som gjør en kjempeinnsats, sier kommunedirektør Bjørn Gudbjørgsrud.
– Samtidig er det fortsatt mange områder hvor vi kan forbedre oss, og ambisjonen må være å bli litt bedre hver dag!

Best blant de store
Sandefjord ender på en 10. plass totalt og øverst blant kommuner med flere enn 45 000 innbyggere.

Blant de store kommunene er det Sandefjord, Sandnes og Larvik som gjør det best i Kommuneindeksen.

Samlet sett gjør de store kommunene det godt. Det er bare tre av de 23 største kommunene som rangeres dårligere enn nr. 200. Sandefjord trekkes fram flere steder i rapporten: Blant annet kan man lese at «Sandefjord har betydelig lavere kostnader, betydelig bedre finanser og bedre kvalitet enn gjennomsnittet av kommunene».

Kommunedirektøren synes det er spesielt gledelig at kommunen gjør det så bra på kartleggingen av kvalitet i tjenestene.
– Å levere gode tjenester til innbyggerne i Sandefjord er tross alt det aller viktigste vi driver med, sier han.

Hardt arbeid gir resultater
Analysen er publisert i rapporten «Norges best styrte kommuner - Kommuneindeksen 2023», og er laget av Agenda Kaupang for Storebrand livsforsikring. Kommuneindeksen legger like stor vekt på kvalitet, kostnader og finanser. Dette er tredje året Agenda Kaupang legger fram en slik måling.

– Det er viktig å måle hvordan kommunene gjør jobben sin. Vi mener god kommunal styring betyr effektiv drift og gode finanser. I rapporten prøver vi å identifisere de best styrte kommunene, for at andre kommuner skal kunne lære av dem, sier Rune Holbæk i Agenda Kaupang.

– Vår konklusjon er at god ledelse og hardt arbeid er nødvendig for å få gode resultater i kommunene. Det er ikke nok med mye penger eller flaks, slår analyseekspertene i Aganda Kaupang fast i rapporten.

Må drive effektivt
En av konklusjonene i rapporten er at det er liten sammenheng mellom hvor mye penger en kommune bruker og kvaliteten på tjenestene den leverer til innbyggerne.
– Lavt inntektsnivå gjør det helt nødvendig å drive effektivt. Dette behovet og denne nødvendigheten er en del av kulturen i organisasjonen vår, understreker kommunedirektøren.

– Vi forsøker å få mest mulig ut av de ressursene vi har tilgjengelig, og bruker ikke penger vi ikke har. Stort sett er det også god politisk forståelse for at utgiftene må tilpasses inntektene. Samspillet mellom politikk og administrasjon er avgjørende for at vi skal lykkes, sier han.

Tar tidlig grep
En annen forklarende faktor, ifølge kommunedirektøren, er langsiktig og god virksomhetsstyring, med særlig vekt på økonomistyring.
– Det handler blant annet om å ta grep i forkant og underveis – ikke i etterkant. Som f.eks da strømkostnadene skjøt i været i fjor. Da var vi tidlig ute med å skru ned temperaturen, samtidig som vi iverksatte en rekke andre innsparingstiltak.

Kommunedirektøren mener langsiktighet i seg selv har stor betydning.
– Det er viktig for felleskapet å sette en tydelig kurs med definerte, stabile mål som hele organisasjonen kan jobbe mot.

Kraftfond og lav gjeld
At kommunen også skårer høyt i kategorien finans, overrasker ikke kommunedirektøren.
– Sandefjord har hatt en god og ansvarlig finansforvaltning over mange år. Da kommunen solgte seg ut av energisektoren for 20 år siden, så ble pengene satt i et kraftfond hvor bare avkastningen benyttes, på liknende måte som det nasjonale oljefondet. Samtidig, og mye takket være dette, har kommunen forholdsvis lite lån, slik at gjeldsnivået ikke blir et problem nå som renta stiger.

Få kjennetegn på flinke kommuner
Selv om kommunedirektøren peker på flere faktorer som forklarer Sandefjords stabilt gode resultater i Kommuneindeksen, er det mer krevende å identifisere felles kjennetegn hos de flinkeste kommunene. Det finnes f.eks både små og store kommuner så vel høyt som lavt på listen. Også rike og fattige kommuner figurerer både på topp og på bunn. Ut fra dataene i Kommuneindeksen 2023 kan man konkludere med at:

  • Det er liten eller ingen sammenheng mellom kostnader og kvalitet
  • Det er liten eller ingen sammenheng mellom kommunestørrelse og kvalitet
  • Det er liten sammenheng mellom inntektsnivå og finanser
  • Det er en viss sammenheng mellom sentralitet og god styring
  • Flertallet av kommunene med god styring i år hadde det også i fjor
  • God ledelse og hardt arbeid er nødvendig for å få gode resultater.

Hele rapporten kan leses her

Oppdatert: 17.08.2023 kl.15:05