Sandefjord blant landets mest åpne kommuner

Sandefjord kommunes kjerneverdier er ansvarlighet og åpenhet. Nå viser en større undersøkelse at Sandefjord er landets tredje mest åpne kommune. Kun ett poeng manglet på full score.

– Når kommunen har nettopp åpenhet som en kjerneverdi er det gledelig å se at vi ser ut til å lykkes ganske bra med det, sier kommunedirektør Bjørn Gudbjørgsrud.

Undersøkelsen, som bærer navnet Åpenhetsbarometeret, gjennomføres årlig i regi av Kommunal Rapport og Pressens Offentlighetsutvalg. I 2021 endte Sandefjord på en 34. plass.
– Undersøkelsen viser at vi har lagt godt til rette for innsyn i det kommunen driver med. Vi har i tillegg jobbet en del med kulturen på dette området, noe som ser ut til å gi resultater. Det gir inspirasjon til å fortsette det gode arbeidet, sier kommunedirektøren.

Det som blir målt i undersøkelsen er følgende:

 • Responstid på krav om innsyn i revisors årsberetning for 2021.
 • Søkefunksjoner på kommunens postliste.
 • Om kommunen legger ut klikkbare fulltekstdokumenter på postlisten.
 • Har nettsiden kontaktinformasjon til politikerne?
 • Har kommunen byggesaksarkivet på nett?
 • Gir kommunen informasjon om innsynsretten etter offentlighetsloven?
 • Journalføres organinterne dokumenter i kommunens postliste?
 • Hurtigheten på publisering av politiske saksdokumenter og vedtak.
 • Journalføres SMS?
 • Har kommunen en forhåndsbestemt, maksimal levetid for postlistene på nett?
 • Hvor langt tilbake går postlistene på nettsiden?
 • Er postlister for kommunale foretak (KF) publisert på nett?
 • Kommunedirektøren berømmer ledere og medarbeidere for det gode resultatet.

– Saksbehandlere, IKT-utviklere og dokumentsenteret vårt fortjener stor honnør for den innsatsen som er lagt ned, og som bærer solide frukter. I tillegg har vi en liten, men effektiv kommunikasjonsavdeling som er veldig flinke til å passe på at vi er åpne og ærlige i all vår kommunikasjon, avslutter Gudbjørgsrud.

På de to plassene foran Sandefjord ligger Rindal og Ørland kommuner. Neste kommune i Vestfold- og Telemark, er Holmestrand på en 16. plass. Nabokommunene Tønsberg og Larvik plasserer seg på henholdsvis 37. og 250. plass.

Oppdatert: 12.12.2022 kl.12:42

Publisert: 22.09.2022