Sandefjord er sertifisert som en trafikksikker kommune

Tirsdag 26.10. var en merkedag i arbeidet med trafikksikkerhet i Sandefjord kommune.

Da fikk kommunen, ved ordfører Bjørn Ole Gleditsch og kommunedirektør Bjørn Gudbjørgsrud, overrakt den formelle tildelingen; sertifisering, synlige skilt bevis og 100.000 til trafikksikkerhetsarbeid.
Seremonien ble ledet av Trygg Trafikk.

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch, leder av fylkets trafikksikkerhets utvalg Arve Høiberg og kommunedirektør Bjørn Gudbjørgsrud med skiltbevisene for at Sandefjord nå er en trafikksikker kommune. 

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch, leder av fylkets trafikksikkerhets utvalg Arve Høiberg og kommunedirektør Bjørn Gudbjørgsrud med skiltbevisene for at Sandefjord nå er en trafikksikker kommune.

 

Arbeidet som førte frem til sertifisering som trafikksikker kommune, startet i mai 2021 og hadde bakgrunn i vedtatt trafikksikkerhetsplan. Jobben ble ledet av Ivar Ramberg som ble oppnevnt som prosjektkoordinator. Tor Egil Syvertsen fra Trygg Trafikk var faglig veileder i prosessen.

Alle kommunalsektorer ble involvert, med hovedvekt på barnehager og skoler (også de private). Alle enheter leverte dokumentasjon på virksomhetens trafikksikkerhets arbeid, rutiner og organisering.

All dokumentasjon ble gjennomgått av Trygg Trafikk og i seremonien 26.10 ble dette grundig vurdert, med kommunedirektøren og kommunalsjefer til stede.

Kort oppsummert fikk kommunen strålende tilbakemelding og ble ønsket lykke til i det videre trafikksikkerhetsarbeidet.

 

Ivar Ramberg (Prosjektkoordinator), Bjørn Gudbjørgsrud (Kommunedirektør), Tor Egil Syvertsen (Trygg Trafikk), Arve Høiberg (Leder fylkets trafikksikkerhetsutvalg), Bjørn Ole Gleditsch (Ordfører).

Oppdatert: 11.02.2022 kl.10:51

Publisert: 27.10.2021