Sandefjord i toppen på ny kåring

I en ny kåring av boligvennlighet scorer Sandefjord høyt, og plasserer seg i toppsjiktet blant landets 20 største kommuner.

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) har gjennomført boligvennlighetskåringen og Sandefjord hevder seg i toppen. Rangeringen av 119 av landets kommuner gjøres innen en rekke kategorier.

Blant landets 20 største kommuner kommer Sandefjord på 5. plass i totaloversikten som kalles boligvennlighet. I temaindeksen «tilgjengelighet» ender Sandefjord på 2. plass, bak Sandnes, mens vi kommer på plass nummer 10 på indeksen «boligbygging».

«Tilgjengelighet» i denne kåringen er enkelt forklart en rangering av hvor gode kommunen er til å tilrettelegge for bygging av boliger. Det er en sammensatt indeks som blant annet ser på saksbehandlingstid for byggesaker, kommunale tilskudd til privat vei og antall innvilgede byggesøknader.

«Plassering på boligbygging» handler om hvor gode kommunene er til faktisk å sørge for at boligene blir bygget. Det er en indeks som inneholder blant annet alder på førstegangskjøpere, ferdigstilte boliger og pris.

Sammenlignet med de andre kommunene i gamle Vestfold, samt Skien og Porsgrunn, kommer Sandefjord svært godt ut. Holmestrand rangeres her noe høyere enn Sandefjord, mens for eksempel Tønsberg er langt ned på listene.

Du kan selv studere de ulike kategoriene og plasseringene ved å følge lenka her til NBBLs side.

Oppdatert: 30.06.2022 kl.09:16

Publisert: 25.03.2022