Sandefjord klatrer på NHOs kommunemåling

Sandefjord kommune klatrer til 39. plass i NHOs kommune-NM 2020, 11 plasser opp fra i fjor. I kategorien næringsliv og kommuneøkonomi er vi nummer én i fylket.

I kåringen rangeres kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi.

Topp 20 på næringsliv

I to kategorier ligger Sandefjord spesielt godt an, og er også best i fylket. I undergruppen næringsliv, som måler næringsvariasjon, inntektsnivå, privat sysselsetting og kommunens kjøp av private tjenester, kommer Sandefjord ut på en 17. plass blant landets 356 kommuner. I kategorien kommuneøkonomi, som måler kommunale administrasjonsutgifter, eiendomsskatt fra næringsliv, inntekter vs utgifter, betalingsevne og aldring, plasserer Sandefjord seg på en 27. plass.

Samarbeid nøkkelen til suksess

Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud mener gode rammebetingelser og et konstruktivt og godt samarbeid mellom næringsliv og kommune er nøkkelen for å få til gode løsninger.
– Et sterkt og variert næringsliv, sammen med en solid og langsiktig god styring av kommuneøkonomien er det som legger grunnlaget for Sandefjords gode plassering. Med de enorme utfordringene vi ser at koronasituasjonen skaper i reiselivet, og dystre kortsiktige utsikter for TORP og andre sentrale reiselivs- og overnattingsaktører, blir et godt samarbeid med offentlig sektor viktigere enn noensinne, understreker rådmannen.

Tøft arbeidsmarked, men positive tegn

Dårligst ut, på plass 201, kommer vi i kategorien arbeidsmarked. Her måles sysselsettingsandel, sykefravær, uføre og arbeidsledige. Ser vi kun på andelen arbeidsledige er Sandefjord nede på en 310. plass.
– Det største forbedringspotensialet ligger i å skape et bedre arbeidsmarked – men det gjelder egentlig for hele Vestfold og Telemark, sier Gudbjørgsrud.
– Det er for mange som står utenfor arbeidsmarkedet og for mange som er varig uføre. Ett godt tegn er at det er flere som gjennomfører videregående utdanning i Sandefjord og i fylket. Det kom nye tall fra Utdanningsdirektoratet denne uken som viser en tydelig fremgang for de videregående skolene i vårt fylke. Det lover godt for fremtiden!

11.09.20