Sandefjord kommune ønsker å bidra til å stoppe klimaendringene

Kommuneplanen skal utvides med FNs bærekraftmål nr. 13 - Stoppe klimaendringene.  Kommunestyret skal vedta dette i sitt neste møte 26. november.

Overordnet mål:
Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem

Mål:

  • Innen 2030 skal klimagassutslippene i kommunen være redusert med minst 40 % sammenlignet med 1990 nivaå.
  • Sandefjord kommunes egen virksomhet skal være klimanøytral innen 2050.
  • Sandefjord kommune skal ha nødvendig kunnskap, planer og beredskap for å kunne begrense konsekvensene av klimaendringer.

Les mer om detaljer i FNs bærekraftmål nr 13 og hva det innebærer for Sandefjord

Har du som innbygger meninger om dette kan du sende oss en epost til postmottak@sandefjord.kommune.no innen 20.11.20.

Merk gjerne eposten med 20/24912.

Saken ble behandlet i formannskapets møte 27. oktober.  Se saken i formannskapet her.