Ordfører Bjørn Ole Gleditsch signerte den forpliktende avtalen om å fortsette jobben for at Sandefjord skal bli et enda Tryggere Lokalsamfunn. Avtalen ble også signert av daglig leder i Skadeforebyggende forum, Eva J. Vaagland. Foto: Sigfrid Kvasjord Ordfører Bjørn Ole Gleditsch signerte den forpliktende avtalen om å fortsette jobben for at Sandefjord skal bli et enda Tryggere Lokalsamfunn. Avtalen ble også signert av daglig leder i Skadeforebyggende forum, Eva J. Vaagland. Foto: Sigfrid Kvasjord

Sandefjord kommune skal bli tryggere

Kommunen er resertifisert som Trygge Lokalsamfunn, men det er mye viktig arbeid som skal gjøres for at kommunen skal bli enda tryggere framover.

– Det var lett å innstille på å godkjenne Sandefjord kommune, slo Eyvin Bjørnstad fast da han på vegne av sertifiseringsrådet for Trygge Lokalsamfunn og Skadeforebyggende Forum, oppsummerte Sandefjords rapport og plan for videre arbeid med Tryggere Lokalsamfunn.

Hovedmålsetningen for Trygge Lokalsamfunn er å forhindre skader og ulykker og bidra til et tryggere lokalsamfunn gjennom helhetlig og langsiktig forebyggende arbeid.

Torsdag ble søknaden om resertifisering og arbeidet som er gjort og skal gjøres, presentert for Skadeforebyggende Forum, som står for sertifiseringen av Trygge Lokalsamfunn i Norge. En sertifisering betyr at kommunen forplikter seg til å jobbe systematisk med skade- og ulykkesforebygging framover.

Andebu, Stokke og Sandefjord kommuner var hver for seg sertifisert etter Trygge Lokalsamfunn-metoden før kommunesammenslåingen. Arbeidet som er gjort for å gjøre storkommunen tryggere, er nå evaluert og i arbeidet med resertifiseringen er det pekt på konkrete tiltak som kan gjøres framover for at Sandefjord kommune skal bli enda tryggere. Jobben er ikke avsluttet, selv om kommunen torsdag fikk et nytt sertifiseringsbevis.

I sertifiseringssøknaden er hvert innsatsområde beskrevet med en innledning, en målsetting, pågående tiltak og behov for nye tiltak.

Du kan lese rapporten som ble presentert her, og se hvilke tiltak som skal gjøres for at Sandefjord skal bli en enda tryggere kommune å bo og leve i.

Det er valgt seks innsatsområder i Sandefjord. Dette er:

  • Trafikksikkerhet
  • Brannsikkerhet
  • Forebygge selvmord
  • Fallforebygging eldre
  • Forebygge drukning/ sikre svømmeferdigheter
  • Forebygging av vold og overgrep

Sandefjord fikk ros fra representanten fra sertifiseringsrådet som skulle avsløre om kommunen ble sertifisert på nytt eller ei. Han pekte på arbeidet som har dokumentert effekt og at den tverrfaglige arbeidsmetoden fungerer godt.

– Det er en kompleksitet i arbeidet som er godt ivaretatt i Sandefjord. Dette er godt forankret arbeid og det er et lagarbeid, poengterte Bjørnstad.

Daglig leder i Skadeforebyggende forum, Eva J. Vaagland, var tilstede og for en lydhør forsamling snakket hun blant annet om at arbeid med skadeforebygging i lokalsamfunn både nytter og lønner seg.

Daglig leder i Skadeforebyggende forum, Eva J. Vaagland, var tilstede og for en lydhør forsamling snakket hun blant annet om at arbeid med skadeforebygging i lokalsamfunn både nytter og lønner seg. Foto: Sigfrid Kvasjord

Oppdatert: 12.12.2022 kl.12:42

Publisert: 25.08.2022