Sandefjord vokser, men trenger flere fødsler

I løpet av første kvartal i år har Sandefjord fått 105 nye innbyggere. Det gir en foreløpig vekst i 2023 på 0,16 prosent. Det gir den nest høyeste veksten i fylket. Kommunen har både det høyeste antall fødsler (121) og høyeste antall døde (170).

Kommunedirektøren er fornøyd med at nettoinnflyttingen er positiv.
- Så langt har vi fått netto 154 nye tilflyttede innbyggere i kommunen vår, og det er flest i vår region. Det tyder på at kommunen har god tiltrekningskraft og oppleves som en god kommune å flytte til. At vi har god tilgang på boliger og et variert arbeidsmarked, betyr mye, sier Bjørn Gudbjørgsrud.

Litt mer bekymringsfullt synes han det er at fødselsoverskuddet er negativt.
- Sandefjordingene bør med andre ord kjenne sin besøkelsestid ut over våren og sommeren, og bidrar til flere fødsler i første kvartal neste år, oppfordrer kommunedirektøren.

 

Oppdatert: 16.05.2023 kl.11:22

Publisert: 16.05.2023