Sandefjord vokser

Nesten 500 nye innbyggere i Sandefjord i 2019

Nye befolkningstall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at Sandefjord vokser. Vi ble 493 flere Sandefjordinger i løpet av 2019. Veksten i de siste tre månedene var på 151 nye innbyggere.

– Dette viser at Sandefjord har en god attraksjonskraft. Folk ønsker å bo i kommunen. Derfor vokser vi mer enn både landsgjennomsnittet og snittet i Vestfold, sier rådmann Bjørn Gudbjørgsrud.

I de helt ferske tallene fra SSB kommer det fram at befolkningen i Sandefjord vokste med 0,8 prosent i 2019. Dette er over landsgjennomsnittet som er på 0,7 prosent og Vestfold-snittet som er på 0,6 prosent. Befolkningsveksten i Norge er generelt ganske lav fordi både fødselstallene og innvandringen er lav. Mange kommuner i Norge går ned i folketall.

– Liten nasjonal vekst betyr at konkurransen om nye innbyggere øker. Derfor er det viktig at vi har en offensiv areal- og boligutvikling i kommunen, at vi skaper nye arbeidsplasser og har et kommunalt tjenestetilbud som matcher folks behov, sier Gudbjørgsrud.

Se SSBs tall her

 6.3.20