Sentrumsjordet blir park

Parkanlegg på Sentrumsjordet i Andebu sentrum er under etablering. Fase 1 er planlagt sluttført sommeren 2020. Håkonsen & Sukke Landskapsentreprenør AS, har fått oppdraget.

Lokalmiljøet har gitt innspill til utforming. Parkanlegget blir et naturlig, grønt knutepunkt og aktivitetsareal mellom skolene, Møylandsenteret og Herredshuset. Parken får klatretårn, skateareal, liten utendørs scene, mulighet for islegging, aking og skileik, ballaktiviteter, sittebenker og universelt utforma gangveier.

Skisse oversiktsplan. Fase 2 viser utviklingsmuligheter og parkering. Dette er ikke finansiert, og inngår ikke i arbeidet som nå gjøres med etablering av parkanleggets fase 1.

Via www.sandefjord.kommune.no/park finner du mer informasjon.