Mange av flyktningene fra Ukraina er mødre og barn. Foto: Illustrasjonsfoto/Mostphotos Mange av flyktningene fra Ukraina er mødre og barn. Foto: Illustrasjonsfoto/Mostphotos

Sier ja til 150 flyktninger i første omgang

Kommunedirektøren anbefaler at Sandefjord kommune sier ja til anmodningen fra IMDI om å bosette 150 flyktninger fra Ukraina.

Dette kommer i tillegg til de 33 flyktningene Sandefjord kommune allerede har forpliktet seg til gjennom den årlige anmodningen fra IMDI for 2022.

Kommunedirektøren stiller seg også positiv til finne løsninger for å bosette flere dersom behovet viser seg å bli enda større. Formannskapet skal ta endelig stilling til anbefalingen førstkommende tirsdag.

Største flyktningstrøm siden 2. verdenskrig
Saken kommer opp som følge av den kritiske flyktningsituasjonen i Ukraina. Over 150.000 mennesker flykter fra landet daglig, og siden krigen brøt ut har så langt 2,5 millioner flyktet over grensene til nabolandene. Tallene er ventet å øke hver eneste dag, og kapasiteten i nærliggende land som Polen og Romania er svært presset. Vi har ikke sett en liknende situasjon siden 2. verdenskrig.

Sandefjord er godt rustet
– Sandefjord kommune er i dag godt rustet til å ta imot et større antall flyktninger utover de 33 som kommunestyret vedtok i desember i fjor, sier kommunedirektør Bjørn Gudbjørgsrud. Han viser til at kommunen under krigen i Syria i 2015 og 2016 mottok henholdsvis 150 og 175 flyktninger, et antall kommunen håndterte på en god måte.

– Vi har i dag en integreringsavdeling i NAV med bred kompetanse på integreringsarbeid, og har i tillegg etablert norsk- og samfunnskunnskapsopplæring i regi av Sandefjord Voksenopplæring. NAV vil innen kort tid starte oppbemanning av tjenesten for å ivareta en god bosettings- og integreringsprosess.

Sandefjord Voksenopplæring vil også vurdere sin kapasitet for å sikre at kommunen har tilstrekkelig ressurser og lokaliteter for å tilby norsk og samfunnskunnskap undervisning til en høyere ankomst av flyktninger som skal ha undervisning, skriver kommunedirektøren i sin saksutredning til de folkevalgte.

Flyktningestrømmen viser at de første ankomstene har en stor overvekt av kvinner og barn. Dette vil i sin tur medføre økt press på inntak av barn og ungdom i barnehager og skoler.
– Administrasjon er allerede i gang med å kartlegge og vurdere en økning i kapasiteten. Dette er viktig slik at det ikke oppstår forsinkelser på grunn av manglende kapasitet, sier Gudbjørgsrud.

Sandefjord kommune vil også gå i dialog med frivilligheten for å se hvordan man kan samarbeide, og hvordan dette arbeidet skal koordineres.

Økonomiske konsekvenser
Antall bosettinger påvirker integreringstilskuddet fra IMDI. Dette tilskuddet skal dekke alle kostander i forbindelse med bosetting; introduksjonsprogrammet, introduksjonsstønad, helse, barnehage, skole, NAV etc.

Les hele saksfremlegget som skal behandles av formannskapet her

Oppdatert: 30.06.2022 kl.09:16

Publisert: 12.03.2022