Signerte tidenes største kontrakt for kommunen

1. juli undertegnet Sandefjord kommune og Veidekke kontrakt på utvidelse og rehabilitering av Nygård sykehjem. Med en verdi på 386 millioner kroner, er dette den største byggekontrakten kommunen noen gang har inngått.

Etter en omfattende politisk prosess, er rådmann Bjørn Gudbjørgsrud godt fornøyd med at utbyggingen nå kan starte for alvor. 

– Nygårdutbyggingen er et stort og viktig prosjekt for Sandefjord. Med utbedringene av eksisterende bygg og en stor utvidelse med et spennende nybygg, møter vi behovene for nye plasser i eldreomsorgen. Det vil gi livskvalitet for de nye brukerne som kan flytte inn når prosjektet er ferdig om snaut tre år. Utbyggingen vil dessuten bidra med mange arbeidsplasser lokalt i prosjektperioden. Det er viktig for aktiviteten i det lokale næringslivet, understreker Gudbjørgsrud.

Prosjektet er godt tilpasset omgivelsene og svarer opp viktige miljøkrav. Den nye fløyen blir på totalt ca 7.500 m2 og får 72 beboerrom. Bygget oppføres i miljøvennlig massivtre over tre etasjer med kjeller i betong under halve bygget.

Dagens bygningsmasse som skal rehabiliteres, er på ca 10.000 m2 og får 108 beboerrom. Her skal det utføres planløsningsendringer, nye overflater, nytt teknisk anlegg, nye beboerbad, nytt hovedkjøkken og fasade- og takrehabilitering med tilleggsisolering.

Bæresystemet i massivtre i nybygget bidrar til reduserte klimagassutslipp og de nye tekniske anleggene sammen med tilleggsisolering vil redusere energibehovet betydelig. Solceller på tak for både nybygget og eksisterende bygg vil sørge for at store deler av byggets energibehov er dekket av selvproduksjon.

28. mai tildelte rådmannen Veidekke, som en av tre tilbydere, oppdraget med rehailitering og utvidelse av Nygård sykehjem.
– Veidekke leverte et godt og overbevisende tilbud, som svarte opp de kravene og kriteriene kommunen hadde satt til konkurransen på en meget god måte. Vi gleder oss til å ta fatt på samarbeidet med Veidekke og er trygge på at vi har fått en god samarbeidspartner som har de samme ambisjoner for prosjektet som oss, sier rådmannen.

– Vi takker for tilliten og er veldig fornøyde med å ha vunnet konkurransen om få bygge ut og bygge om Nygård sykehjem. Vi har solid kompetanse i å bygge gode helsebygg, og setter ekstra pris på at det i prosjektet er vektlagt bærekraftige løsninger. Nå gleder vi oss til å komme i gang med byggingen til høsten, sier distriktsleder Lars N. Hjertås i Veidekke Bygg Vestfold og Telemark.

Rehabiliteringen vil skje fløy for fløy med øvrige deler av sykehjemmet i full drift. Byggestart er planlagt i august 2020 med planlagt ferdigstillelse våren 2023.

Du kan lese mer om utvidelsen i sakspapirene fra den politiske behandlingen her. 

2.7.20