Sjømannsminnesmerket får nye navneplater

Navneplatene på sjømannsminnesmerket utenfor Sandefjord kirke har vært nesten uleselige. Nå er de fjernet, og skal oppgraderes. For å produsere nye plater, er de gamle demontert. Disse brukes i forbindelse med produksjonen av nye plater. Dette vil ta litt tid. Når platene er borte kan det se ut som om minnesmerket er skadet/utsatt for hærverk.Nye plater vil være på plass innen 8. mai. 

Monumentet omtalt i boka "Verd å se, skulpturer, monumenter og større dekorative arbeider i Sandefjord" av Laheld Lundh, se utklipp. Boka blei utgitt av Sandefjord kommune i 2003.

Oppdatert: 04.03.2021 kl.08:57

Publisert: 22.02.2021