Skaper trygghet og tillit

Det er et viktig prosjekt Maja Myhre leder. Med seg på laget har hun sju brobyggere i en nøkkelrolle.

For å kunne nå ut til minoritetsbefolkningen i Sandefjord med informasjon og sikre oppfølging i forbindelse med korona, har sju brobyggere blitt engasjert av prosjektleder Maja Myhre. De har bakgrunn fra Syria, Somalia, Polen, Litauen og Eritrea, og er i en unik posisjon til å skape kontakt og knytte bånd med minoritetsbefolkningen i kommunen.

– Dette er et viktig prosjekt som jeg er glad for å kunne være med på. Jeg får kombinert min norske og polske bakgrunn på en fin måte i dette prosjektet, sier Magdalena Fraczek.

Hun er en av dem som er med i prosjektet og har blant annet bistått smitteteamet i kommunen med informasjon på polsk til personer i Sandefjord som har fått påvist smitte eller vært i karantene.

– Det er mange koronaregler å forholde seg til, og spesielt når man er syk og kanskje redd, er det viktig å få informasjon på sitt eget språk, sier hun.

Brobyggerne: F.v. Nour Alahmad fra Syria/språk arabisk, Gitana Siauciunaite fra Litauen/språk litauisk, Isaac Kidane Afewerki fra Eritrea/språk tigrinja, Magdalena Fraczek fra Polen/språk polsk, prosjektleder Maja Myhre, Aldona Ramute Hansen fra Litauen/språk litauisk og Slava Bakki fra Syria/språk arabisk og kurdisk. Muna Abdiaiz fra Somalia/språk somali var ikke til stede da bildet ble tatt.

(Klikk på bildet for å få det større) Brobyggerne: F.v. Nour Alahmad fra Syria/språk arabisk, Gitana Siauciunaite fra Litauen/språk litauisk, Isaac Kidane Afewerki fra Eritrea/språk tigrinja, Magdalena Fraczek fra Polen/språk polsk, prosjektleder Maja Myhre, Aldona Ramute Hansen fra Litauen/språk litauisk og Slava Bakki fra Syria/språk arabisk og kurdisk. Muna Abdiaiz fra Somalia/språk somali var ikke til stede da bildet ble tatt.

Tilgjengelig informasjon

Brobyggerne har også hatt en nøkkelrolle i arbeidet med å lage en informasjonsbrosjyre på seks ulike språk – arabisk, somali, polsk, litauisk, tigrinja og norsk. Denne brosjyren inneholder god, forståelig og oppdatert informasjon om korona.

Med denne brosjyren vil informasjon og kunnskap være lettere tilgjengelig for flere av kommunens innbyggere. Brosjyrene skal spres både fysisk og digitalt til byens minoritetsbefolkning ved hjelp av brobyggerne og Cafe Vintages prosjekt Smittevernsagentene Mamas, som ved hjelp av telefon og sosiale medier sprer råd om smittevern til minoritetsbefolkningen.

– Det er mange tusen innbyggere i Sandefjord som ikke har norsk som sitt hovedspråk. Derfor har det vært viktig med et prosjekt som dette. Det er med på å skape trygghet og bygge tillit, sier prosjektleder Myhre.

Brosjyrene: Det gis ut brosjyrer på seks ulike språk - arabisk, somali, polsk, litauisk, tigrinja og norsk.

(Klikk på bildet for å få det større) Brosjyrene: Det gis ut brosjyrer på seks ulike språk – arabisk, somali, polsk, litauisk, tigrinja og norsk.

Skaper tillit

Samarbeidsformen som brobyggerne og kommunen har, er anbefalt av FHI (Folkehelseinstituttet) og IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) som en måte å forebygge covid-19 og skape tillitt mellom kommunen og vår mangfoldige befolkning.

Kommunen har naturligvis hatt informasjon tilgjengelig på ulike språk på sine nettsider lenge: Sandefjord - Information about the coronavirus in other languages

 

Bildet øverst på artikkelen: Slava Bakki skal dele ut brosjyrer på arabisk med informasjon om korona. Prosjektleder Maja Myhre sørger for at brobyggerne får med seg en god bunke brosjyrer til utdeling.

Oppdatert: 17.08.2021 kl.10:12

Publisert: 18.05.2021