Skatteetaten overtar ansvaret for skatteoppkreveroppgavene fra 1.11.

Skatteetaten overtar ansvaret for skatteoppkreveroppgavene fra 1. november.

Skatteoppkreverkontoret i Sandefjord er fra og med i dag, 29.10., stengt. Henvendelser til skatteoppkrever må gjøres til www.skatteetaten.no.

Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Oppgavene som overføres til skatteetaten er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.