Skatteoppkreverseksjonen stengt 20. og 23. april

Skatteoppkreverseksjonen er stengt fredag 20. og mandag 23. april i forbindelse med flytting til Stokke.

Fra tirsdag 24. april er vi å treffe på adresse: Nygaards Allé 1, 3160 Stokke.  Telefonnummer og postadresse er ikke endret.