Søkes: Omsorgsfulle menn som ønsker en utfordring

«Menn i helse»-satsingen fortsetter. Nå er Sandefjord kommune klar for å rekruttere nye deltagere.

Sandefjord kommune er med i et nasjonalt rekrutteringsprogram hvor arbeidssøkende menn mellom 25-55 år tilbys et komprimert og forutsigbart utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider.

Et nytt kull skal nå i gang med utdanning, og vi søker etter menn som kan vise omsorg og ta en utfordring.

«Menn i helse» er et komprimert utdanningsløp til fagbrev i helsearbeiderfaget. Dette er et samarbeid mellom kommune, NAV, fylkeskommune, KS og Helsedirektoratet. Utdanningsløpet er på to og et halvt år, sammenlignet med den ordinære utdanningsmodellen som er to år skole og to år i lærlingtid.

Stort behov

Norge har et stort behov for utdannet helsepersonell og jobbmulighetene er svært gode. Så langt har over 800 menn tatt fagbrevet via «Menn i helse».

92 prosent som har tatt fagbrev har fått en relevant jobb innen helsesektoren.

På statsbudsjettet

Regjeringen viderefører «Menn i helse»-satsingen over hele landet, med 19,4 millioner kroner på statsbudsjettet for 2023. «Menn i helse» er av Regjeringen ansett som en av de mest vellykkede satsningene på rekruttering av menn til helsesektoren.

Kjenner du noen som fortjener muligheten eller er du kanskje vår neste mann? Grip muligheten! Informasjonsmøte for interesserte er i uke 5, så meld din interesse før det.

Ta kontakt med din veileder i NAV eller fylkeskoordinator for «Menn i helse» Pia-Charlotte Healy Faaberg – pia@mennihelse.no

Sjekk ut nettsiden «Menn i helse»

Oppdatert: 12.12.2022 kl.12:42

Publisert: 22.11.2022