Søknad om ferietilskudd 2019

Foreldre med hjemmeboende funksjonshemmede barn over 16 år kan søke kommunen om ferietilskudd. Søknaden skal inneholde en beskrivelse av hva tilskuddet skal benyttes til.

For barn mellom 16 og 18 år kan det søkes om ferietilskudd til dekning av ledsagers og egen reise.

For hjemmeboende over 18 år kan det søkes om tilskudd til ledsagers kostnader (reise, overnatting, mat). 

Tilskuddet begrenses i forhold til antall søkere som fyller kriteriene og vil bli vurdert opp i mot tjenester familien er innvilget etter Lov om helse- og omsorgstjenester m.m.

Det skal sendes dokumentasjon på gjennomført ferie til kommunen i etterkant. Som dokumentasjon godkjennes for eksempel billett til reise, fly, tog, båt, hotell/hytteleie og lignende.

Søknaden sendes til tjenestekontoret, Helse, sosial og omsorg, postboks 2025, 3202 Sandefjord.

Søknaden forventes ferdigbehandlet innen 31.05.2019.

Spørsmål om ordningen kan rettes til saksbehandler Vaila Hubred, tlf. 41 46 81 25.

Søknadsfrist 30.04.2019.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?