Søknad om tilsynsordning for skoleåret 2019/2020 for elever som er for gamle for ordinær SFO-ordning

For skoleelever med funksjonshemming kan det søkes om tilsynsordning før og etter skoletid.

Dette er et tilbud til pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid og som trenger tilsyn til barna i forhold til å kunne være delaktig i arbeidslivet og skole.

Tjenesten gis som avlastning, jf. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-6. Tjenesten er gratis.

Søknaden sendes til tjenestekontoret, Helse, sosial og omsorg, Avdeling Tjenestekontoret, Postboks 2025, 3202 Sandefjord.

Søknaden forventes ferdigbehandlet innen 31.05.2019.

Spørsmål om ordningen kan rettes til saksbehandler Vaila Hubred, tlf. 41 46 81 25.

Søknadsfrist 30.04.2019.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?