Sorggrupper i Sandefjord

Har du mistet en av dine nærmeste?  Ønsker du å snakke med andre i samme situasjon?  Kanskje sorggruppe er noe for deg?  

Å miste en av sine nærmeste kan være noe av det vondeste vi opplever som mennesker. Sorg er en naturlig reaksjon på et slikt tap.

For noen blir et dødsfall livets gang. For andre blir det et stort tap i forhold til livssituasjonen, hverdagen og opplevelsen av hva livet dreier seg om. Da kan livet kjennes tomt og meningsløst, og det kan være vanskelig å forstå hvordan en skal kunne finne en meningsfull vei videre.

Sorg påvirker både tankene, følelsene og kroppen. Sorgens lengde og uttrykk varierer med erfaringer tidligere i livet, omstendighetene ved dødsfallet og den enkeltes situasjon.                                                          

Et dødsfall rammer hele familien og kan oppleves forskjellig. Det kan derfor være godt for etterlatte å snakke med noen utenforstående som er i samme situasjon.

Sorggruppene møtes til sammen 6-8 ganger annenhver uke. Hver gruppe består av 3-5 personer.

Hvert gruppemøte varer ca 1,5 time og ledes av en diakon og/eller frivillig gruppeleder.

Arbeidet med sorggrupper gjennomføres av den norske kirke i Sandefjord i samarbeid med Sandefjord kommune.

Les mer om sorggrupper, påmelding og kontaktpersoner her.