Spyling av avløpsledning - kloakk

Sandefjord kommune melder om spyling av hoved avløpsledningen i Melsomvik - Solnesveien (oversiktskart, PDF)

Spyling vil skje tirsdag 20. juni og onsdag 21 juni, hele dagen begge dagene.

Dette er en rutinemessig rengjøring av kommunalt avløpsnett for å forhindre tilstopping og unngå driftsstans på avløpsledningene. Under spyling kan abonnenten oppleve ulyder og støy.

Avløpsnett spyles med høytrykksspyler og det kan i noen tilfeller skje tilbakeslag og oversvømmelse. Det skjer stort sett i kjeller nivå, med dårlig ledningsfall i privat avløpsledning mot kommunalt avløpsnett. For å hindre tilbakeslag må abonnenten undersøke hvor avløpsvann kan komme inn, f.eks. gulvsluk eller toalett i kjeller og 1 etasje.

Kommunen kan anbefale et tiltak for å beskytte mot tilbakeslag og evt. skader på inventar. Dekke til sluk og toalett med tung gjenstand, slik at vanntrykk ikke slår inn i boligen.