Spyling av vann-nettet

Mandag 12. august starter arbeidet med å spyle vannledninger i kommunen. Dette gjøres for å vedlikeholde vann-nettet og sikre god vannkvalitet til innbyggere og bedrifter.

Arbeidet vil pågå i ca. to måneder og vil i denne omgang omfatte områder innenfor de gamle kommunegrensene i Sandefjord.

Spylingen kan føre til noe misfarging på vannet. Dette er ufarlig, men hvis det skjer, så la det renne på kaldt vann til det klarner.