Stabil smittesituasjon i Sandefjord

Med 42 nye positive testprøver de siste 14 dagene, har Sandefjord en flat smitteutvikling. Antall ukjente smittetilfeller har imidlertid økt fra sju til 19 prosent. Flertallet av de smittede er fremdeles yngre mennesker.

- Hvis denne økningen fortsetter, gir det grunn til noe bekymring, sier kommuneoverlege Ole Henrik Augestad. Han betegner smittetendensen som stabil, med potensiale for mulig rask stigning.
- Vi har foreløpig, de siste tre månedene, greid å unngå større smitteutbrudd. Men økende sosialt samvær og grønt nivå i barnehager og skole øker fremdeles sjansen for slike større utbrudd, sier Augestad. Han forteller at dagens smitte i hovedsak fortsatt skjer som kjent nærkontaktsmitte, eller oppdages etter innreise fra utlandet.

I løpet av de siste 14 dagene har antall smittede per 100 000 ligget på 68. Antall koronarelaterte innleggelser på sykehus per 100 000 har vært 1,5.
- Selv om vi se en økning i antall ukjente tilfeller, og har hatt én kortvarig innleggelse på sykehus, gjør det lave antallet smittede, sammen med høy testaktivitet, at vi fortsatt er på risikonivå 1, sier Augestad, som vurderer av det ikke er behov for tiltak eller anbefalinger ut over de nasjonale reglene og anbefalingene.

Kommunen har på sin egen teststasjon og med mobil testing testet 6198 personer siste 14 dager. Det tilsvarer 4,8 % av befolkningen pr uke og er en stigning fra 3,8% i forrige ukerapport. Dette skyldes delvis en stigning i bruk av hurtigtester, spesielt i sammenheng med «testing istedenfor karantenesetting» i skole og barnehage, men det har også skjedd en økning på den ordinære teststasjonen.

Her kan du se kommuneoverlegens ukentlige risikovurderinger

Oppdatert: 06.09.2021 kl.13:34

Publisert: 06.09.2021