Ada synes det er stor stas når Liv og Åsa er med i timene. Foto: Eivinn Ueland Ada synes det er stor stas når Liv og Åsa er med i timene. Foto: Eivinn Ueland

Stor suksess for klassevenn-prosjekt på Framnes

Prøveprosjektet «Klassevenn», der pensjonister bidrar som medhjelpere i skolehverdagen, startet opp på Framnes skole etter sommeren. Erfaringene så langt har gått over all forventing.

Rektor Hans Christian Nystad er strålende fornøyd med de 15 seniorene som kommer en eller flere dager i uka og er sammen med sine klasser.
– De har allerede rukket å bli en viktig, ekstra voksenressurs i klasserommet. Det at vi har flotte seniorer som med sine varme hender og varme hjerter, kan ta seg tid til barna, blir satt stor pris på.

Eldre er viktige ressurspersoner  
Det var i våres at rektor fikk ideen til «Klassevenn» som et tiltak i kommunens prosjekt «Aldersvennlige Sandefjord», som igjen inngår i regjeringens kvalitetsreform «Leve hele livet». Gjennom å utnytte de eldres egne ressurser, er målet å skape et samfunn som legger til rette for bedre livsmestring blant eldre på en bedre måte. Noe Klassevenn er et utmerket eksempel på.

Sverre og Dmitrij får god hjelp av Åse når bokstavene skal læres. Foto: Eivinn Ueland

Klassevenner på alle trinn
Hvert av trinnene på Framnes skole har fått tildelt 2-3 klassevenner, som deltar i timene, er med på tur, hjelper til med lekser, osv. Da vi besøkte skolen en torsdag morgen, møtte vi Åse Gulbrandsen (73) og Liv Bjørvik (79), som begge er klassevenner på første trinn.
– Jeg opplever det som så lystbetont og spennende, sier Åse. Med bakgrunn som universitetslektor innen undervisning og spesialpedagogikk i sitt yrkesaktive liv, synes hun dette er midt i blinken å bruke deler av pensjonisttilværelsen sin på.
– Jeg så egentlig etter noe å gjøre. I stedet for bare å bruke all tid på meg selv, ønsket jeg å kunne være mer til nytte for andre. Og disse dagene jeg tilbringer her på Framnes, opplever jeg som utrolig meningsfylte. Det er fantastisk å se gleden og trivselen mellom elevene, forteller Åse entusiastisk.

Bodde og gikk på skolen
Åses «klassevenninne» Liv, har også jobbet mange år med undervisning, som høyskolelektor innen sykepleie. For henne har det vært ekstra spennende å komme tilbake til gamle tomter der hun både var elev og bodde, da moren var lærer på skolen.
– Det er veldig gøy å være her igjen og se hvordan undervisningen foregår nå, sammenlignet med da jeg gikk her. Det er annerledes ja. Klassene har jo blitt så store, synes Liv, som sammen med Åse har blitt svært så populær blant elevene på første trinn.

Hjelper og trøster
– Det er veldig hyggelig at de kommer hit. De hjelper meg med bokstavene, og hvis jeg er redd eller har fått vondt, så kan de trøste meg, sier Kristoffer i 1. klasse. Det er Leah Sofie helt enig i.
– Liv og Åse kommer og hjelper oss hvis de andre ikke er ledige, også passer de på så alle har det bra, sier hun.

Blitt en del av klassen
Kontaktlærer på førstetrinnet, Noomi Jensen Tettli, er ikke mindre begeistret enn elevene.
– Åse og Liv har kommet regelmessig og blitt en ressurs og en viktig del av klassen vår – i alle fag. De er aktive, involverer seg og blir virkelig verdsatt av elevene. Det er veldig, veldig flott!

Klassesvenn på alle skoler? 
Det er foreløpig ikke bestemt om klassevenn-prosjektet vil spre seg til flere skoler, men med så gode erfaringer på Framnes, er det gode argumenter for at dette bør prøves ut i større skala. Dersom du er en senior og er interessert i å være med, kan du foreløpig ta kontakt med rektor på Framnes skole på mobil 971 73 579. 

Oppdatert: 12.12.2022 kl.12:42

Publisert: 30.09.2022