I stedet for at barna skal dra til helsestasjonen for å gjennomføre fireårs-kontrollen, kommer helsesykepleier til barnehagen. Der møter de barna i trygge og vante omgivelser, samtidig som helsestasjonen kan ha en tett og god dialog med foreldre og personalet i barnehagen. I Møyland barnehage har dette vært gjort en god stund allerede, og nå testes praksisen ut i flere barnehager i kommunen. På bildet ser vi Iver Sund Grytvik bygger klosser, mens kompisen Tobias Askjem og helsesykepleier Marte Strømmen Fredheim følger godt med. Foto: Eivinn Ueland I stedet for at barna skal dra til helsestasjonen for å gjennomføre fireårs-kontrollen, kommer helsesykepleier til barnehagen. Der møter de barna i trygge og vante omgivelser, samtidig som helsestasjonen kan ha en tett og god dialog med foreldre og personalet i barnehagen. I Møyland barnehage har dette vært gjort en god stund allerede, og nå testes praksisen ut i flere barnehager i kommunen. På bildet ser vi Iver Sund Grytvik bygger klosser, mens kompisen Tobias Askjem og helsesykepleier Marte Strømmen Fredheim følger godt med. Foto: Eivinn Ueland

Tenker sammen til barnas beste

Når barnefamilier har behov for ulike tjenester fra kommunen, er det viktig å gi dem en helhetlig og effektiv oppfølging. Du skal slippe å bli sendt fra en saksbehandler til en annen, bare for å bli henvist til en tredje.

Med kommunens nye satsing; «Tenk sammen – med barn og unge sentrum» er målet er at alle som benytter tjenester rettet mot barn og unge, skal oppleve at de blir godt ivaretatt. Sømløst og effektivt.

Tidlig involvering og bedre samhandling
– Det handler om å se behovene tidlig og at vi blir flinkere til å koordinere innsatsen vår. God samhandling på tvers av fag og sektorer er helt nødvendig for at vi skal få til et helhetlig tilbud, sier prosjektansvarlig, Torhild Marie Svalestuen.
– I tillegg skal vi inkludere og involvere mottakerne gjennom hele prosessen.
Ulike tjenester, med felles mål
Kommunen har mange tjenester som retter seg mot barn og unge. Foruten skole og barnehage, er det barnevern, pp-tjeneste, helsestasjoner, familiesentre, psykisk helse, fysio- og ergoterapi, for å nevne noen. Disse er nå organisert i samme kommunalområde for at det skal bli enklere å utnytte ressursene og jobbe sammen mot felles mål.

Sammenkobling av arenaer
Tenk sammen-modellen inneholder flere konkrete tiltak. Styrking av kompetanse blant de som jobber med barn og unge er ett viktig område. Tettere sammenkobling mellom ulike arenaer som barn og unge bruker, er et annet. Som f.eks barnehagene og familiesenterne.
– Vi gjør noen forsøk på å ta fireårskontrollen i barnehagen i stedet for på helsestasjonen. På den måten kan barnet og familien få en tettere og mer kontinuerlig oppfølging, sier Svalestuen. En egen verktøykasse som har fått navnet «Sammenfjordkassa», er fylt opp med metoder og rutiner for hvordan kommunens ansatte kan oppdage, vurdere, beslutte og iverksette oppfølging av den enkelte.

Det er opprettet en egen hjemmeside der alle involverte parter kan finne informasjon og hjelp. Denne vil også bli koblet opp til kommunens innbyggerapp. Snart kan du også kunne logge deg inn og få tilgang til informasjon som angår din egen sak.

Denne artikkelen er hentet fra kommunens innbyggermagasin som ble distribuert til husstander og hytter i juni måned. Les hele magasinet her. 

Oppdatert: 12.12.2022 kl.12:42

Publisert: 17.07.2022