Testing for Covid-19 - lettere å komme fram på teststasjonen på ettermiddagstid

Lettere å komme igjennom til teststasjonen etter kl. 12

Mange som ringer testtelefonen gjør dette mellom kl. 09.00 og 11.00 og det overbelaster telefonlinjene.  Hvis du ikke kommer fram på formiddagen må du forsøke igjen i perioden 12.00 - 15.00.  Som oftest får alle time til testing samme dag, selv om du ringer på ettermiddagen.

Ring teststasjonen for å få time for testing

Teststasjonen for Covid-19 har telefontid på hverdager kl. 09.00 - 11.00 og kl. 12.00 - 15.00.  Du må ringe på forhånd for å avtale time for testing.

Teststasjonens telefonnummer 907 25 321 og 907 38 324.

Kriterier/symptomer

Kriterier for å få time til koronatest er at du har en eller flere av følgende symptomer:

  • hoste
  • tungpusthet
  • feber
  • verking i kroppen (som ved influensa)
  • nedsatt lukt- eller smaksans
  • tett eller rennende nese (ikke allergirelatiert)
  • sår hals

Testresultater - ikke ring testtelefonen

Testresultat er nå tilgjengelig på  www.helsenorge.no og vil som oftest komme dagen etter prøven er blitt tatt.  Har det gått mer enn to dager og du ikke har fått svar kan du ringe fastlegen din.  (Ikke teststasjonen). 

Medisinske spørsmål - ring fastlegen eller 815 55 015

 

Teststasjonen kan ikke gi svar på medisinske problemstillinger.  Om du har medisinske spørsmål om korona må du ringe fastlegen. 

Helsedirektoratet har også en informasjonstelefon om korona 815 55 015.

Mer informasjon om korona på kommunens nettsider.