Teststasjonen søker personell for umiddelbar tiltredelse

Vi trenger personer til å utføre koronatester og til å besvare telefoner.

For personell til å utføre koronatester søker vi personer med helsefaglig bakgrunn.

For annet personell vil oppgavene bestå av å besvare telefoner og andre administrative funksjoner ved teststasjonen. Noe datakyndighet trengs, og det er positivt om du har helsefaglig bakgrunn.

Du vil få nødvendig opplæring.

Varigheten er i første omgang til medio august.

Ta kontakt med Roger Tverå på telefon 977 95 409 e-post roger.tvera@sandefjord.kommune.no.