Foto: Eivinn Ueland Foto: Eivinn Ueland

Tilbyr aktivitetskort for minstepensjonister

Kommunen ønsker å bidra til at pensjonister har en aktiv og sosial hverdag. Et av tiltakene er å tilby alle aleneboende minstepensjonister et eget aktivitetskort. Kortet gir gratis adgang på en kinoforestilling, et kulturarrangement og et kafébesøk. Som en start.

– Mer vil komme etter hvert, lover leder for kulturformidling i kommunen, Gunn Strand Eliassen. Hun håper mange pensjonister benytter seg av tilbudet, som kommunestyret bevilget penger til allerede i 2020.

– Med tanke på at det aller meste ble stengt ned under pandemien, fikk tiltaket en litt tung oppstart, medgir Eliassen.

Nå som samfunnet igjen åpner opp, håper hun dette vil bli et populært tilbud blant pensjonistene.
– Dette er en gruppe som ofte kan oppleve isolasjon og liten tilgang på opplevelser og aktivitet, som følge av lav pensjonsinntekt. Vi har tro på at tilbudet kan bidra til å gi økt sosialisering og god folkehelse blant pensjonistene i kommunen vår, sier Eliassen.

Registrer din bestilling av aktivitetskort her

Hvis du er en av dem som allerede har registrert deg, trenger du ikke å registrere deg på nytt. Kortene er foreløpig ikke produsert ferdig, men disse vil bli sendt i posten så snart de er klare.

Eliassen tar gjerne imot flere tilbydere som ønsker å være med i ordningen.
Send oss en e-post med en beskrivelse av hva man ønsker å tilby, samt en kostnadsoversikt, så tar vi kontakt.

Du kan lese mer om aktivitetskortet her

Oppdatert: 12.12.2022 kl.12:42

Publisert: 09.03.2022