Tilskudd til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - åpne møteplasser

Søknad om tilskudd 2019

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom ved å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser.

Målgruppen er barn og ungdom i alderen 10 til 20 år med spesielle behov, utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø.

Lenke til søknadsskjema, rundskriv og veileder finnes på tilskuddsordningens nettside.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke. Alle søkere skal benytte søknadsskjema fra Bufdir. I tillegg må søkere for tilskudd benytte søknadsportalen til Bufdir.

Dersom behov for veiledning eller ytterligere informasjon, kontakt Unni Aadne, seksjon strategi og samfunn  til unni.margreta.aadne@sandefjord.kommune.no.  tlf 41687578.

Søknadsfrist: 10.12.2018.  Søknad sendes direkte til Bufdir.