Tilskudd til frivillig arbeid innenfor helse, sosial og omsorg

Tilskudd kan søkes av foreninger og stiftelser som arbeider for tiltak for Sandefjords befolkning. Søknadsfrist 1. mars 2018.

I helse, sosial og omsorgs budsjett for 2018 er det avsatt midler til tilskudd til frivillige organisasjoner i Sandefjord kommune.

Tilskuddet kan søkes av foreninger og stiftelser som arbeider med tiltak for Sandefjords befolkning innenfor kommunalområdet helse, sosial og omsorg. Dette kan være:

  • tiltak for personer med psykiatri- eller rusproblemer
  • tiltak rettet mot barn og unge
  • tiltak knyttet mot frivillig arbeid i og utenfor institusjoner, trivsel og miljøtiltak 

Søknadsfrist: 1. mars 2018

Søknadsskjema og retningslinjer for tildeling kan lastes ned her:

Skjema i word-format (doc)

Skjema i pdf-format

eller fås ved henvendelse i ekspedisjonen ved Sandefjord rådhus. 

Søknad sendes

Sandefjord kommune
Helse, sosial og omsorg
Postboks 2025
3202 Sandefjord

eller på mail til: postmottak@sandefjord.kommune.no