ungdommer ungdommer

Tilskudd til frivillige organisasjoner

Følgende tilskudd kan nå søkes om via Sandefjord kommunes nettsider:

  • Tilskudd til til frivillig arbeid innenfor helse, sosial og omsorg
  • Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner
  • Tilskudd til sosiale entreprenører
Søk og les mer om de ulike tilskuddene på kommunens nettside

Oppdatert: 10.03.2023 kl.15:16