Illustrasjonsfoto Illustrasjonsfoto

Tilskudd til inkludering av barn og unge 2022

Tidligere «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge» og «Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn» – er nå slått sammen til denne ene ordningen; Tilskudd til inkludering av barn og unge.

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse.

Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Utlysningen finner du her.

Søknadsskjemaet finner du her.

Mer informasjon finnes på tilskuddsordningens nettside.

Søknadsfristen er 17. desember 2021.

Kommunens kontaktperson: ivar.ramberg@sandefjord.kommune.no

Oppdatert: 25.11.2021 kl.12:42