Tilskudd til større kulturprosjekter i sommermånedene 2019

Under forutsetning av kommunestyrets budsjettvedtak 18.12.2019,  deler hovedutvalget for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling ut tilskudd til større kulturprosjekter i sommermånedene 2019.

Kulturelle prosjekter og arrangementer som konserter, festivaler, revyer og lignende kan motta tilskudd etter søknad. Ordningen er også åpen for kommersielle aktører. 

Søknaden må inneholde en beskrivelse av prosjektet/arrangementet, samt et budsjett og et stipulert søknadsbeløp.

Nærmere informasjon om tilskuddsordningen kan du finne her eller ta kontakt med seksjonsleder kultur og kino, Hans Gjerløw, tlf. 33 41 67 50. 

Send søknad til Sandefjord kommune, kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling, postboks 2025, 3202 Sandefjord eller på epost til: postmottak@sandefjord.kommune.no

Søknadsfrist: 15. januar 2019