Tilsynsordning 2018 - 2019

Søknad om tilsynsordning for skoleåret 2018/2019 for elever utover ordinær SFO-ordning

For skoleelever med funksjonshemming kan det søkes om tilsynsordning etter skoletid. Dette er et tilbud til pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid og som trenger tilsyn til barna i forhold til å kunne være delaktig i arbeidslivet og skole.

Tjenesten gis som avlastning, jf. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-6.

Tjenesten er gratis.

Spørsmål om ordningen kan rettes til saksbehandler Vaila Hubred,
tlf. 41 46 81 25.

Søknaden sendes til Tjenestekontoret, Helse- sosial og omsorg, postboks 2025,
3202 Sandefjord.

Søknaden forventes ferdigbehandlet innen 30.06.2018.

Søknadsfrist 30.04.2018.

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Start Kari chatbot