Foto: Atle Slettingdalen Foto: Atle Slettingdalen

Topplassering for Sandefjord

Sandefjord kommune er blant de fire best styrte kommunene i landet – og aller best blant de store. Det kommer fram i en omfattende analyse som sammenligner kostnader, tjenestekvalitet og finanser i alle landets kommuner.

- Dette bekrefter at Sandefjord får mye ut av knappe ressurser. God og langsiktig politisk styring over tid, svært effektiv drift og kompetente ansatte er de viktigste faktorene bak det gode resultatet, sier kommunedirektør Bjørn Gudbjørgsrud.

Best av de store
Sandefjord plasserer seg helt på topp blant de store kommunene i Norge, og som nummer fire totalt, bak Gjerdrum, Lurøy og Bø (i Nordland). Blant landets 23 større kommuner (med 45 000 eller flere innbyggere), kommer Sandefjord klart best ut, etterfulgt av Sandnes (nummer 24 totalt) og Larvik (nummer 28 totalt).

God ledelse er viktig
Analysen er publisert i rapporten «Norges best styrte kommuner - Kommuneindeksen 2022», som er laget av Agenda Kaupang for Storebrand livsforsikring.

- Det er viktig å måle hvordan kommunene gjør jobben sin. Vi mener god kommunal styring betyr effektiv drift og gode finanser. I rapporten prøver vi å identifisere de best styrte kommunene, for at andre kommuner skal kunne lære av dem, sier Rune Holbæk i Agenda Kaupang.
- Vår konklusjon er at god ledelse og hardt arbeid er nødvendig for å få gode resultater i kommunene. Det er ikke nok med mye penger eller flaks, slår analyseekspertene i Aganda Kaupang fast i rapporten.

Høy kvalitet til lave kostnader
I rapporten kan man lese at «Sandefjord har betydelig lavere kostnader, betydelig bedre finanser og bedre kvalitet enn gjennomsnittet av landets kommuner».
- Rapporten viser at kommunen klarer å tilby høy kvalitet på tjenestene til lave kostnader, samtidig som vi har satt av penger til fremtidige utfordringer. Det krever langsiktig tenkning og godt lagarbeid for å lykkes med dette. Når antall eldre stiger med 30 prosent de neste 10 årene, samtidig som oljeinntektene faller, vil kravene til god styring og effektiv drift bare øke. Da er det godt å vite at vi har en solid plattform å bygge på, sier kommunedirektøren.

Ingen enkle kjennetegn
Analysen avdekker ingen enkle kjennetegn på de dyktigste kommunene. Det er for eksempel liten eller ingen sammenheng mellom kostnader og kvalitet. Det er heller ingen eller liten sammenheng mellom kommunestørrelse og kvalitet. Både små og store, rike og fattige kommuner ligger både på topp og bunn.

Får til mye med lite
Kommuneindeksen legger like stor vekt på kvalitet, kostnader og finanser. Sandefjord skårer høyt på alle indikatorer, ikke minst på finanssiden. Analysen viser det kommunedirektøren kommenterer; at Sandefjord, med lave inntekter, likevel klarer å levere tjenester av høy kvalitet. Rapporten bekrefter at kommuner som driver effektivt, kan levere gode tjenester med lave kostnader. På den andre siden viser dataene at kommunene med de høyeste kostnadene, bruker tre ganger så mye penger per innbygger – uten at man kan se at kvaliteten blir noe bedre. Godt styrt betyr lave kostnader, høy tjenestekvalitet og gode finanser, ifølge rapporten.

Nabokommunene gjør det bra
Blant de store kommunene er det nabokommunene Sandefjord, Larvik og Tønsberg som har de laveste kostnadene i landet. Alle de store topp ti-kommunene har for øvrig betydelig lavere kostnader enn gjennomsnittet av norske kommuner.

Rapporten kan leses i sin helhet på www.agendakaupang.no

 

Oppdatert: 12.12.2022 kl.12:42

Publisert: 17.08.2022