Vanningsforbud og vanningsrestriksjoner

Det er fortsatt totalt vanningsforbud fram til 27. juli i :

  • gamle Stokke kommune på grunn av for stort forbruk i forhold til kapasiteten på vannledningsnettet
  • Andebu sentrum fra det kommunale nettet på grunn av for stort forbruk i forhold til kapasiteten på vannverket
  • Gravdal

I Sandefjord kommune er det generelt vanningsforbud med slange på hytter.  Dette i henhold til lokal forskrift, § 7 (ekstern lenke).

For resten av kommunen gjelder vanningsrestriksjoner fra Vestfold Vann.   

Plenvanning med spreder er uansett ikke tillatt.  Det er selvfølgelig lov til å vanne med kanne hver dag.