Ikonet til Trafikksikker kommune Ikonet til Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune

Sandefjord kommune er sertifisert som en trafikksikker kommune. Dette betyr at vi har fokus på myke trafikanter og har konkrete planer for økt sikkerhet slik at vi kan få færrest mulig ulykker.

Nå er det vår og sola skinner. Selv om det er kaldt, vil vi være mer og mer utendørs i tida framover. Flere bruker sykkel eller går til jobb og skole. Dette krever økt fokus på trafikksikkerhet.

I 2021 ble Sandefjord kommune sertifisert som en Trafikksikker kommune. Dette er et godkjentstempel fra Trygg trafikk som viser at kommunen har laget trafikksikkerhetsplaner i alle kommunalområder. Det betyr også at ansatte i kommunen har rutiner for trafikksikkerhet. Sertifiseringen varer i tre år. Deretter kan man bli resertifisert. At kommunen er en Trafikksikker kommune gir et økt fokus på trafikksikkerhet som kommer alle våre innbyggere til gode.

Vi anbefaler både ansatte i kommunen og alle våre innbyggere til å følge disse gode rutinene:

-        Bruk refleks

-        Bruk godkjent hjelm ved sykling eller sparkesykling

-        Be fører kjøre forsvarlig dersom man opplever høy risikokjøring

-        Legg mobilen bort når du kjører

Her kan du lese Sandefjord kommunes trafikksikkerhetsplan for 2022-2025.

Oppdatert: 10.03.2023 kl.13:14