En liten gruppe innbyggere hadde satt seg på galleriet for å få med seg skoledebatten og den endelige avstemmingen om nedleggelse av de tre skolene. En liten gruppe innbyggere hadde satt seg på galleriet for å få med seg skoledebatten og den endelige avstemmingen om nedleggelse av de tre skolene.

Tre skoler legges ned

Torsdag kveld vedtok kommunestyret mot åtte stemmer å legge ned Vesterøy, Ormestad og Framnes skoler. Skolene legges ned når ny skole på Vesterøya er klar til drift høsten 2026.

Etter en lang debatt valgte et klart flertall å følge innstillingen fra formannskapet. Mindretallet besto av representantene fra SV, Rødt, MDG, uavhengig Trine Rønning og tre representanter fra Arbeiderpartiet. 

I samme sak ble det også vedtatt at dagens inntaksområder for de kommunale barneskolene videreføres. For den nye skolen på Vesterøya innebærer det at inntaksområdet vil være likt som inntaksområdene for dagens Vesterøy, Ormestad og Framnes skoler. I tillegg vil nærmiljøutvalgene på Ormestad, Framnes og Vesterøy videreføres ved nedleggelsen av de tre skolene.

Les hele saksdokumentet med tilhørende vedlegg her.

Les mer om arbeidet med barnehage- og skolestruktur i Sandefjord kommune på denne nettsiden: Ny barnehage- og skolestruktur – Vi planlegger for framtida

Oppdatert: 09.05.2023 kl.14:39

Publisert: 16.02.2023