Trygge Lokalsamfunn

Sandefjord kommune skal søke om resertifisering

Andebu, Stokke og Sandefjord var alle sertifisert som Trygge Lokalsamfunn før kommunesammenslåingen,  og nå skal Sandefjord kommune ha økt fokus på skade- og ulykkesforebygging gjennom en revitalisering av dette arbeidet. 

Forebygging av skader og ulykker er en viktig folkehelseoppgave hvor man kan se resultater både umiddelbart og på lang sikt, og kommunen har valgt disse innsatsområdene i tråd med nasjonale anbefalinger og lokal kunnskap: 

  • Brannsikkerhet 
  • Trafikksikkerhet 
  • Drukningsforebygging 
  • Selvmordsforebygging 
  • Forebygging av vold 
  • Fallforebygging eldre 

Det er opprettet en tverrsektoriell arbeidsgruppe med ressurspersoner fra de ulike fokusområdene som sammen skal finne viktige bevarings- og forbedringsområder for vår kommune. Sertifiseringssøknaden skal være ferdig i 2022. 

Les mer om Trygge Lokalsamfunn

Oppdatert: 17.08.2021 kl.10:12

Publisert: 07.07.2021