Leder for skredseksjonen i NVE, Lars Harald Blikra, var også med på møtet og brukte et vannglass som illustrasjon på Breidablikk. Foto: Eivinn Ueland Leder for skredseksjonen i NVE, Lars Harald Blikra, var også med på møtet og brukte et vannglass som illustrasjon på Breidablikk. Foto: Eivinn Ueland

Trygget Breidablikk-beboerne: – Ingen skredfare

Sandefjord kommune hold tirsdag kveld åpent møte i gymsalen på Breidablikk ungdomsskole. Tema for møtet var grunnforhold på Breidablikk.

Bakgrunnen for møtet var et notat fra Ruden AS der det ble stilt spørsmål ved stabiliteten i grunnen i området omtalt som Breidablikkbassenget.

Opp mot 300 personer kom på det åpne møtet som kommunen hadde lagt til rette for i gymsalen på Breidablikk ungdomsskole. Kommunedirektør Bjørn Gudbjørgsrud innledet med bakgrunn for møtet og en redegjørelse av hva kommunen har gjort så langt, blant annet i samråd med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Advokat Bjørnar Håland, stilte opp på vegne av Ruden AS, da Ruden selv var forhindret fra å komme på møtet. Advokaten, som påpekte at han ikke er geolog, viste bilder og dokumenterte setningsskader på eiendommer i området. 

– Ikke fare for kvikkleireskred

Senioringeniør Ellen Davis Haugen fra skredseksjonen i NVE overtok etter Håland og forklarte både grunnforholdene på Breidablikk og om kvikkleiras egenskaper. Presentasjonen hun hadde med seg, finner du lenke til nederst i saken. 

Leder for skredseksjonen i NVE, Lars Harald Blikra, var også med på møtet og brukte et vannglass som illustrasjon på Breidablikk.

– Se på Breidablikkbassenget som dette glasset. Det er masser i midten, men det er omkranset av fjell. Leira unnslipper ikke. Den har ikke noe sted å gå, sa han. 

Konklusjonen fra NVE var svært tydelig:

«Det er ikke fare for kvikkleireskred for boligfeltet på Breidablikk.»

 

Mange deltok på åpent møte om grunnforholdene på Breidablikk. Ellen Davis Haugen fra NVE gikk grundig gjennom det man vet om grunnforholdene i området. Foto: Eivinn Ueland

Mange deltok på åpent møte om grunnforholdene på Breidablikk. Ellen Davis Haugen fra NVE gikk grundig gjennom det man vet om grunnforholdene i området. Foto: Eivinn Ueland

Spørsmål og veien videre

Noen tenker naturligvis på Gjerdrum-raset når ordet kvikkleire dukker opp. Et av spørsmålene som ble stilt fra de frammøtte var hva som skiller Gjerdrum fra Breidablikk. 

– Det er fjell rundt Breidablikk, det er det ikke i Gjerdrum. Dessuten er høydeforskjellene større i Gjerdrum enn her, forklarte Haugen fra NVE. 

Flere av de frammøtte benyttet muligheten til å stille spørsmål og både NVEs representanter, kommunedirektøren og advokat Håland svarte på det som var mulig å svare på. Det skal som kjent gjøres flere undersøkelser i området framover og flere svar vil derfor komme senere. 

Norges geologiske undersøkelse (NGU) vil nå samarbeide med NVE om å gå gjennom notatet fra Ruden og sammenstille den kunnskapen som finnes om området. Samtidig hyres Norges Geotekniske institutt (NGI) inn for å gjøre egne undersøkelser på Breidablikk. Kommunen har også iverksatt arbeidet med en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) av området.

Presentasjonene

Her finner du power-point-presentasjonene som ble vist på tirsdagens møte. 

Sandefjord kommune

Advokat Håland

NVE

NVE viste også en film som forklarte fenomenet kvikkleire. Den kan du se her:  Kvikkleire - årsaker og sikringstiltak - YouTube

 

 

Oppdatert: 12.12.2022 kl.12:42

Publisert: 21.09.2022