Turist i Sandefjord? Velkommen! Hjelp oss å unngå spredning av covid-19

Det er ekstra viktig at du følger smittevernrådene når du er på ferie siden du da er i kontakt med flere miljøer enn ellers.

It is of the utmost importance that you follow the infection prevention advice when you are on holiday since you are in contact with more environments than usual.

Generelle smittevernråd

Gode vaner som forebygger smitte

​Dette kan du gjøre for å forebygge smitte:

 • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
 • Hold minst en meters avstand til andre.
 • Hoste inn i et papirlommetørkle som du kaster. Deretter må du vaske deg på hendene.
 • Hvis du ikke har et papirlommetørkle, bør du hoste i albukroken slik at du ikke sprer dråper ut i lufta.
 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk.
 • Du kan også bruke et desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol, hvis du ikke har såpe og vann tilgjengelig.
 • Finn alternativer til håndhilsing og klemming

Les mer om hvordan du kan forebygge smitte (Helsenorge)

General infection prevention advice

Good habits to prevent infection

​Here's what you can do to prevent infection:

 • Avoid coughing or sneezing directly onto others.
 • Keep a distance of at least one metre to others.
 • Cough / sneeze into a paper tissue that you then dispose of. You should then wash your hands.
 • Cough / sneeze into the crook of your elbow if you do not have tissues available to avoid spreading droplets into the air.
 • Wash hands frequently and thoroughly with soap and luke-warm water, especially when you have been in contact with other people.
 • You can also use an alcohol-based disinfectant if soap and water is not available
 • Find alternatives to shaking hands and hugging.

More about how to prevent transmission on helsenorge.no

Hva gjør du hvis du får luftveissymtomer

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personer med symptomer på covid-19 testes raskest mulig. Barn under 10 år med kun lette symptomer på luftveisinfeksjon kan se an symptomene hjemme et par dager før testing.

Les mer om testing, symptomer og sykdomsforløp (Helsenorge)

What to do if you get respiratory symptoms

The Norwegian Institute of Public Health recommends that all persons with symptoms of covid-19 are tested as soon as possible. Children under the age of 10 with only mild symptoms of a respiratory tract infection can stay at home to assess the symptoms for a couple of days prior to testing.

More about testing, symptoms and course of the distease (Helsenorge)

Hvordan kan du teste deg for Covid-19

Teststasjonen - 907 25 321 og 907 38 324

Alle med symptomer på koronasmitte skal ringe teststasjonen for å avtale time til testing for Covid-19.

Åpningstid teststasjon

Mandag til fredag kl. 09.00-11.00 og kl. 12.00-15.00

Hvor ligger teststasjonen

Teststasjonen befinner seg i garderobeanlegget på stadion (Storstadion) i Bugårdsparken. Parkering utenfor Jotunhallen, Sportsveien 25 (følg skilting).

Obs!  Du må ringe på forhånd å få time for når du kan møte opp!

Testing er gratis.

Symptomer

Symptomene ligner de man ser ved forkjølelse og influensa.

 • Symptomer fra øvre luftveier: feber, sår hals og hoste
 • Noen får pustevansker og lungebetennelse

De som blir syke, får vanligvis først vondt i halsen, forkjølelse og lett hoste i tillegg til sykdomsfølelse og muskelsmerter. Noen får diare, men det er ikke vanlig. Nedsatt smaks- og luktesans kan også være et symptom.

Symptomene kan være milde hos mange, særlig hos barn. Hvis du er usikker, kontakt teststasjonen.

How to test for Covid-19

Call 907 25 321 or 907 38 324

Anyone with symptoms of coronary infection should call the test station to get an appointment for testing for Covid-19. 

Opening hours test station

Manday – Friday 9 am to 11 pm. And 12 pm to 3 pm

How find the test station

The test station is located in the locker room at the stadium (Storstadion) in Bugårdsparken. Parking outside Jotunhallen, Sportsveien 25 (follow signs).

Note!  You need to call in advance to get an appointment!

Testing is free.

Symptoms

Symptoms resemble those with colds and influenza.

 • Upper respiratory tract symptoms: fever, a sore throat and coughing.
 • Some people develop breathing difficulties and pneumonia.

People who become ill typically experience a sore throat, symptoms of a cold and a mild cough, as well as a general feeling of being unwell and having muscle pain. Diarrhoea may occur but is not common. The loss of smell and taste can also be a symptom.

For many the symptoms can be mild, for children in particular. If in doubt, contact your doctor or test station.

Reiseråd, smittevernråd, innreisekarantene/traveladvice, infection control advice, entry quarantine

Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge 

Infection control advice for travel and entry quarantine for COVID-19

Reiseråd / Travel advice

Plakater til oppslag:

Disse plakatene kan brukes til oppslag:

Turist i Sandefjord?  Velkommen!  Hjelp oss å unngå spredning av cocid-19

Tourist in Sandefjord? Welcome! How to stop the spread of COVID-19

Lenker/links 

Helsenorge

Folkehelseinstituttet

Sandefjord kommune - koronainformasjon

Informasjon om korona på andre språk/Information about coronavirus in other languages