TV aksjonen 2020 - hvordan kan du støtte?

TV-aksjonen NRK 2020 går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. I år går TV-aksjonen av stabelen 18. oktober.

I år vil du ikke få besøk av en bøssebærer på døra.  Du må derfor bruke andre måter å gi penger til TV-aksjonen:

  • Vippse til 2133
  • By på auksjonen
  • Ring automatisk givertelefon 822 08 008
  • Gi til TV-aksjonskonto 8380 08 09005
  • Bli en digital bøssebærer

Har du spørsmål om hvordan du kan bli digital bøssebærer, hvordan du kan gi penger eller by på auksjonen kan du lese på www.blimed.no.

Om årets TV aksjon

Med midler fra TV-aksjonen starter vi der problemet er størst: En fjerdedel av plasten i havet kommer fra Sørøst-Asia. Derfor er TV-aksjonsmidlene øremerket tiltak i Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand.

Som et ledd i å sikre dette, har NRKs innsamlingsråd blant kravene at organisasjonen er godkjent hos Innsamlingskontrollen. Les sak fra Innsamlingskontrollen her.

Årets TV-aksjon skal bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker. I samarbeid med lokalbefolkning, myndigheter og næringsliv skal vi redusere utslipp av plast til elver og hav med 7000 tonn årlig. Vi skal samle inn og resirkulere søppel som i dag ender opp i naturen, redusere bruken av unødvendig plast og jobbe for at beslutningstakere forplikter seg til å nå WWFs mål om null plast på avveie i 2030. 

I Sandefjord kommune er det Sandefjord soroptimistklubb som leder innsamlingsaksjonen.  

Kontaktinfo:

Kontaktinfo til Sandefjord soroptimistklubb: Ina M. Hagen på tlf. 90107819 sandefjord@soroptimistnorway.no

Les mer om TV-aksjonen på www.blimed.no.

Hvordan jobber WWF?

WWF er til stede i mer enn hundre land, og samarbeider tett med lokalbefolkning og andre organisasjoner over hele verden. Målet med arbeidet er å beskytte naturen, stanse tapet av arter, og bekjempe forurensing og forsøpling.

Hav, skog, ferskvann, mat og dyr er naturressurser verden er avhengig av. WWF jobber for å bremse klimaendringene og sikre bærekraftig bruk av fornybare ressurser. Organisasjonen ønsker å sikre en levende jord også for fremtidige generasjoner.

For mer info gå inn på wwf.no

Oppdatert 16.10.20