Uenig i millionkrav fra Helfo

Med begrunnelse i feil takstbruk under koronatesting, krever Helsedirektoratet, gjennom Helfo, at Sandefjord kommune tilbakebetaler snaut 11 millioner kroner til staten. Kommunen mener derimot at kravene for refusjon er oppfylt, og vil derfor påklage vedtaket.

- Vi er uenig i avgjørelsen, og mener i all hovedsak at våre refusjonssøknader har vært i tråd med regelverket. Siden vedtaket fra Helfo etter vår oppfatning også inneholder flere feil, kommer vi til å klage på vedtaket, sier kommunalsjef for helse, sosial og omsorg, Bente Østbakken Aasoldsen.

Refusjon raskt forklart
Da kommunen gjennomførte testing under pandemien, kunne kommunene kreve refusjon fra Helfo. Refusjon ble delt inn i to takstgrupper; en for testmateriell og en for pasientkontakt, dvs veiledning og journalføringen av denne. Det er kriteriene for journalføringen Helfo mener kommunen ikke kan dokumentere i tilstrekkelig grad.

Tar ikke hensyn til ekstrem situasjon
Kommuneoverlege Ole Henrik Augestad, som hadde det overordnede faglige ansvaret for gjennomføringen av testingen, medgir at journalføringen under pandemien gikk raskere enn under normale omstendigheter, men begrunner dette med at teststasjonen til tider hadde enormt stor pågang.

- Helfos vurderinger bærer preg av en regelverkstolkning som ikke gjenspeiler den krisesituasjonen kommunen var i da oppgavene ble utført og refusjonskravet oppsto, mener Augestad som likevel mener at journalføringen har vært i tråd med gjeldende retningslinjer.
- Vi hadde alltid kvalifisert helsepersonell på teststasjonen som ga faglige råd og svarte på spørsmål fra pasientene. Dette ble også journalført, men av kapasitetshensyn ikke så detaljert som Helfo mener vi burde gjort.

Testet langt flere enn det ble søkt refusjon for
Mens testingen foregikk for fullt på kommunens ordinære teststasjon, ble det også gjennomført tusenvis av tester på Torp, på havna og karantenehotellene. For disse ble det ikke søkt om noe refusjon for pasientkontakt og veiledning.

Vil betale kravet
Kommunen har gitt et tilsvar på Helfos vedtak og Helfo har også svart på dette, og fastholder der at de mener kommunen har brukt feil takster. Nå vil kommunen betale kravet, men sende en klage innenfor klagefristen på fem uker.

Gjelder mange kommuner
Sandefjord er bare en av flere kommuner som har fått krav om tilbakebetaling av koronamidler. Blant annet fikk Tønsberg og Færder et krav på nesten 34 millioner kroner i sommer. Disse sakene ble blant annet omtalt i Nettavisen.

Oppdatert: 12.12.2022 kl.12:42

Publisert: 04.12.2022