Ungdom og rus - temakveld - opptak


KORUS Sør, politiet, Av-og-til og SLT-nettverket av kommunene i «gamle» Vestfold inviterte foresatte og ungdom fra ungdomsskole og videregående skole til digital temakveld om rus. Det ble en interessant kveld med flere gode innledninger. Opptak fra kvelden finner du her. Konferansier er Erlend Monstad Lund, elevrådsleder Nøtterøy VGS.

 (03:00) Rus – Er det så farlig da? v/Fred Rune Rahm (KORUS Sør) Mange foreldre syns det er vanskelig å snakke med ungdommene sine om rusbruk. Hva lurer ungdom egentlig på og hva trenger foreldre å vite. Og er rus så farlig da?

(24:00) Hva skjer i ungdomsmiljøene i Vestfold? v/Katrine Henriksen (Forebyggende enhet i Politiet Sør-Øst)

(33:00) Tør å være en kjip forelder v/ generalsekre­tær Ragnhild Kaski (Alkovettorganisasjonen Av-og-til) Overgangen fra barn til ungdom er krevende for mange foreldre. Heldigvis finnes det råd. Med nys­gjerrighet, respekt, grenser og forberedelser kom­mer man langt!

(51:00) Hvor kan du ta kontakt om du er urolig? Informasjon v/SLT-koordinator Sissel Kruuse-Meyer

(54:00) Noen visdomsord fra Erlend Monstad Lund, elevrådsleder Nøtterøy VGS

Besøk våre nettsider for mer informasjon om hjelpe- og aktivitetstilbudet i kommunen. Her finner du lenker til kvalitetssikret informasjon om det å være ungdom. Du kan blant annet lese mer om psykisk helse, seksualitet, utdanning og fritidstilbud. Du finner også informasjon om ulike hjelpetilbud, både i kommunen og andre steder.

Oppdatert: 10.05.2022 kl.14:33

Publisert: 10.05.2022