Ungdommens kommunestyre

Ungdomsrådet i Sandefjord har tatt initiativet til å arrangere ungdommens kommunestyre lørdag 25. september.

Ungdommens kommunestyre skal arrangeres i kommunestyresalen i Sandefjord rådhus.  

Ungdomsrådet har arbeidet mye med arrangementet og kommet fram til noen sentrale tema som de ønsker skal diskuteres og belyses på møtet 25.9.:

  • Psykisk helse og selvmord hos unge
  • Miljø og klima
  • Ungdom og påvirkning
  • Utdeling av midler til ungdomsaktiviteter

For mer informasjon om sakene, se egen video laget av ungdomsrådet her:  https://youtu.be/olR2ldQupnc

Foruten ungdomsrådet, som er arrangør, er folkevalgte fra kommunestyret invitert på møtet. 

Mer informasjon vil komme etter hvert, se også ungdomsrådets egen facebookgruppe med informasjon: https://www.facebook.com/SandefjordUR

Oppdatert: 16.09.2021 kl.09:38

Publisert: 16.09.2021