Utlysning av kioskdrift i Thor Dahls gate for 2020-2025

Sandefjord kommune lyser ut drift av kiosken og areal i Thor Dahls gate for en periode på 5 år, fra 1. april 2020 til 31. mars 2025. Leieobjektet omfatter: kiosk og betongflate på ca. 322 kvm. Det legges is på betongflaten fra 1. november til 31. mars.

Tildelingskriteriet for kioskdrift i Thor Dahls gate vil være høyest pris. Søkere kan bli kalt inn til samtale.

Søknad og evt. spørsmål sendes inn til postmottak@sandefjord.kommune.no.

Åpen felles visning: Mandag 10. februar kl 12.00.

Frist for å stille spørsmål: Mandag 10. februar kl 13.00

Søknadsfrist er 16.02.2020.

Se mer informasjon i skjema under. Dette skal fylles ut sendes inn dersom du ønsker å drive kiosken.

Søknadsskjema - Utlysning av kioskdrift i Thor Dahls gate for 2020-2025.docx

Søknadsskjema - Utlysning av kioskdrift i Thor Dahls gate for 2020-2025.pdf