Vaksinestatus i Sandefjord

Denne uken har 1900 innbyggere i gruppe 8; de mellom 55 og 64 år, mottatt invitasjon til sin første vaksinedose.

Samtidig er vi godt i gang med gruppe 7, som er de mellom 18 og 44 år med underliggende sykdommer og moderat risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved koronasmitte.

Se egen tabell med oversikt over forventet fremdrift for vaksinering her.

Vi regner med at de fleste i gruppe 8 er vaksinert med første dose i løpet av juni, og vil da invitere neste gruppe, som er de mellom 45 og 54 år. Dette er en gruppe som består av drøyt 7000 innbyggere.

Siden kommunen foreløpig ikke har fått beskjed om hvor mange vaksiner som kommer gjennom sommeren, er det vanskelig å estimere hvilke uker de ulike gruppene vil få tilbud om vaksinering. Vi håper vi vet mer i løpet av neste uke.

Basert på det antall vaksiner kommunen har mottatt de siste ukene, er det sannsynlig at vi kan begynne med gruppe 10 i midten av juli og gruppe 11 i slutten av juli. Men dette er som sagt kun prognoser basert på dagens vaksinevolum, og med bruk av kun en vaksinetype (Pfizer).

De som vaksineres nå, og som ikke er i en av risikogruppene, blir innkalt til andre dose ni uker etter sin første dose.

FHI har satt opp to ulike scenarier for når vi kan forvente å vaksinere ulike grupper - nøktern og optimistisk.

Her finner du oppdatert informasjon om kommunens koronavaksinering. 

Oppdatert: 10.06.2021 kl.09:31

Publisert: 09.06.2021