Det telles i Kodal. Foto: Eivinn Ueland Det telles i Kodal. Foto: Eivinn Ueland

Valgresultatet klart i Sandefjord

Valgresultatet i Sandefjord kommune er klart.

Alle stemmene fra Sandefjords innbyggere er tirsdag morgen talt opp, og valgdeltakelsen i kommunen endte på 56,7%.

Her de 45 folkevalgte som er valgt inn som faste medlemmer og deres varamedlemmer i det påtroppende kommunestyret.

Du kan se valgresultatene på nettsiden til valgdirektoratet.

Resultat Sandefjord kommune

Resultat Vestfold fylkesting

Det blir de neste dagene forhandlinger mellom partiene om hvem som skal ha de ulike posisjonene i kommunens folkevalgte organer. 

Den neste møteserien for våre folkevalgte blir gjennomført med sittende kommunestyre, formannskap og utvalg. De nyvalgte vil først konstitueres i oktober. 

Opptelling av personstemmer og slengere blir gjort de neste dagene, og når det er gjennomført vet vi hvem som skal styre Sandefjord kommune de neste fire årene.

Oppdatert: 13.09.2023 kl.14:07

Publisert: 12.09.2023