Vannlekkasje i Jotneveien

Det har oppstått en vannlekkasje i Jotneveien. Dette vil medføre at vannet vil være stengt av i perioder fredag kveld, mens lekkasjen blir utbedret.

Når vannet kommer tilbake anbefaler vi å la krana renne på med kalt vann en kort periode.