Vannlekkasje stoppet

Vannlekkasjen som oppsto i formiddag på Hågasletta er nå stoppet og vannet er nå tilbake.

Dere som har vært helt uten vann, kan med fordel la kaldtvannet renne til det klarner.